آرشیو روزانه

۱۳۹۶/۰۲/۲۰

مقایسه تاثیر کشت گیاهان زراعی سنتی با گیاهان تراریخته بر روی محیط زیست و سلامت انسان

پونه پورامینی*- آفات و بیماری‌های زراعی از مشكلات جدی در بخش كشاورزي است كه عـلاوه بر كاهش عملكرد و كيفيت محصول، باعث آسیب به محيط زيست و سلامت انسان می‌شود. هر ساله حدود 25 درصد از محصولات غذايي در جهان توسط حشرات و لارو آنها از بين مي‌روند. به عنوان مثال در اروپا لارو Ostrinia nubilalis باعث نابودي 20 درصـد از محصول…