آرشیو روزانه

۱۳۹۶/۰۳/۰۳

زیست فناوری و تامین سلامت و امنیت غذایی

بیوتکنولوژی فناوری است که می تواند به مثابه یک کارخانه عظیم تولیدی عمل کند که از طریق اصلاح یا بهبود عملکرد موجود زنده آثار اقتصادی قابل توجه ایجاد می کند. می‌توان گفت بیوتکنولوژی با مفهوم غذا آغاز شد. مثلا استفاده از مخمر در خمیر نان نیز یک روند بیوتکنولوژی محسوب می‌شود. مطابق آمار حدود 12% جمعیت جهان از گرسنگی رنج…