آرشیو روزانه

۱۳۹۶/۰۳/۰۴

کشت سیب زمینی تراریخته در انگلستان

وزارت محیط زیست، غذا و امور روستایی انگلستان مجوز انجام آزمایشات مزرعه ای سیب زمینی تراریخته را صادر کرد. این آزمایشات در پارک تحقیقاتی نورویچ در طی سال های 2017 تا 2021 انجام خواهند شد. این آزمایشات بخشی از پروژه مشارکتی مرکز آزمایشگاه سینز بری برای تولید سیب زمینی ماریس پایپر است. این سیب زمینی تراریخته به بیماری…