آرشیو روزانه

۱۳۹۶/۰۳/۰۸

افزایش عملکرد سویا با استفاده از مهندسی ژنتیک

نتیجه پژوهش های سه ساله که در دانشگاه ایلینویز در ایالات متحده آمریکا انجام شده است نشان می دهد که عملکرد سویای تراریخته در سال 2050 بیش از سویای غیر تراریخته خواهد بود. نتایج این پژوهش ها حاکی از آن است که مهندسی ژنتیک ابزار مناسبی برای کنترل تغییرات زیانبار افزایش دما خواهد بود. قرار گرفتن سویای تراریخته و غیر…