آرشیو روزانه

۱۳۹۶/۰۴/۲۷

ضرورت استفاده از بیوتکنولوژی در مرکز تحقیقات ابریشم ایران

مرکز تحقیقات ابریشم ایران با قدمت بیش از چهار دهه با اهداف برآورد نیاز و توسعه علمی و فنی نوغانداری و ارزیابی پارامترهای اقتصادی در پرورش کرم ابریشم به منظور افزایش راندمان، بررسی ایجاد تحول در راستای شکوفایی صنایع ابریشم، استفاده از علوم و فنون جدید از بیوتکنولوژی و مهندسی ژنتیک به منظور گسترش مصارف نوین از…