مکانیزم های حمایتی و تشویقی از محصولات زیست‌فناوری کشاورزی تعیین می‌شود

کارگروه تولید، تجاری سازی و بازار ستاد توسعه زیست فناوری ضمن ارائه گزارش فعالیت‌های خود، تدوین استاندارد محصولات زیست فناوری و تعیین مکانیزم های حمایتی و تشویقی را از جمله اقدامات این کارگروه در حوزه زیست‌فناوری کشاورزی اعلام کرد. به گزارش مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، در این…