آرشیو روزانه

۱۳۹۶/۰۷/۰۸

محصولات تراریخته، فناوری کشاورزی کم آب

طبق قانون ایمنی زیستی مصوب سال 1388 مجلس شورای اسلامی، دولت مکلف به حمایت از تولید و مصرف محصولات تراریخته شده است. مدل‌های قدیمی تحقیقات کشاورزی امروزه پاسخگوی نیاز جوامع نیستند و کشوری مثل ایران که با بی آبی مفرط روبرو است، مجبور به استفاده از فناوری‌های نوین است.