آرشیو روزانه

۱۳۹۶/۰۸/۳۰

در بیوتکنولوژی کشاورزی با دنیا رقابت داریم

دکتر خوش‌خلق سیما رئیس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی گفت: تلاش های فزاینده و بهره مندی از آخرین پیشرفت های علمی و در پژوهشگاه موجب شده در بسیاری از حوزه های تحقیقاتی با دنیا رقابت داشته باشیم.

تسهیل تامین پروتئین با محصولات تراریخته

تولید غذای سالم و کافی یکی از اهداف مهندسی ژنتیک است. ذرت تراریخته غنی از متیونین جدیدترین محصول تراریخته است که به روشی ارزانتر و آسانتر این آمینو اسید ضروری را برای انسان و دام فراهم کرده است.