آرشیو روزانه

۱۳۹۶/۰۹/۰۲

ساخت رگ‌های خونی جدید در آزمایشگاه

دانشمندان دانشگاه مینه ‌سوتا رگ‌های خونی کاملاً زیستی و طبیعی را در آزمایشگاه تولید کردند که می‌تواند با سلول‌های خود بیمار ترکیب شود.