آرشیو روزانه

۱۳۹۶/۰۹/۲۷

500 پروژه دردست انجام رویان وگام های رو به جلو درسلول های بنیادی

سرپرست پژوهشگاه رویان جهاد دانشگاهی با اشاره به 500 پروژه تحقیقاتی در حال اجرا در این پژهشگاه گفت: سلول های بنیادی، همانندسازی، حیوانات تراریخته و ناباروری از جمله موضوعانی است که در رویان دنبال شده است.

علمی نافع است که به محصول تبدیل شود

رئیس مرکز تحقیقات و توسعه دانشگاه تربیت مدرس با انتقاد از حجم بالای مقالات علمی تولید شده در کشور که به محصول تبدیل نشده اند، گفت: علمی نافع است که به محصول تبدیل شود در غیر این صورت به درد گنجه و کتابخانه می خورد.

تولید ملی مایه تهدید واردات

استاد انستیتو پاستور ایران گفت: واردکننده ها برای جلوگیری از تهدید منافع خود، تولید کننده ها را به تخلف و دزدی متهم می کنند.