آرشیو روزانه

۱۳۹۶/۱۰/۲۶

تراریخته و قضاوت‌ها

شدت گرفتن هجمه علیه فناوری مهندسی ژنتیک با نزدیک شدن به تولید ملی محصولات تراریخته تازگی ندارد.اما آنچه این بار بیش از گذشته اعتراض دانشمندان و علما را در پی داشته ادعاهای مضحک و خرافی علیه این فناوری است.

مافیای واردات و دشمنی با محصولات تراریخته

تصمیم‌گیری سلیقه ای و غیر علمی در مورد محصولات تراریخته و تبلیغات منفی گروه‌های ذینفع در کشور در تصمیم گیری برای سرنوشت بهره برداری از این فناوری و تحقق تولید ملی محصولات تراریخته آثار نامطلوبی داشته است.

«دم در آوردن» به کلکسیون عوارض خیالی تراریخته ها اضافه شد!

عدم زمان بندی مناسب دلواپسان توسعه فناوری های نوین کشاورزی در دروغ پردازی و نسبت دادن انواع و اقسام بیماری ها و امراض و عوارض ریز و درشت به محصولات تراریخته باعث شده با پایان یافتن فهرست بلند بیماری ها، چنان دست خود را در دروغ پردازی علیه محصولات تراریخته خالی ببینند که ناچار به شکستن مرزهای تازه در دروغگویی و توهم شده…