آرشیو روزانه

۱۳۹۷/۰۳/۲۲

زیست‌فناوری یکی از پردرآمدترین حوزه‌های صنایع دریایی

بیوتکنولوژی دریایی یکی از حوزه‌های جدید و در حال رشد است که به کشف و استفاده از فرآورده‌ها و فرآیندهای برگرفته از موجودات دریایی اختصاص دارد. لذا می تواند یکی از پر درآمد ترین حوزه های صنایع دریایی به شمار آید.