آرشیو روزانه

۱۳۹۷/۰۴/۲۱

براساس قانون ایمنی زیستی، تولید و واردات محصولات تراریخته مجاز است/ دولت تمهیدات تولید را فراهم کند

رییس انجمن ایمنی زیستی ایران گفت: واردات محصولات تراریخته بدون رعایت قانون ایمنی زیستی و قوانین بین المللی که به تصویب جمهوری اسلامی ایران رسیده باشد، ممنوع اما تولید و واردات این محصولات در چارچوب قانون ایمنی زیستی مجاز است.