آرشیو روزانه

۱۳۹۷/۱۲/۱۶

نوآوری به خلق ارزش افزوده منتج می‌شود

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، نوآوری را سرمنشأ خلق ارزش افزوده دانست و گفت: چندین برابر ارزشمندتر از یک بشکه نفتی، داروهای زیست فناوری و فرآورده های سلول های بنیادی است که امروز به دست متخصصان و فناوران شرکت‌های دانش بنیان تولید و به منطقه صادر می شود.