آرشیو روزانه

۱۳۹۸/۰۱/۱۸

نخستین مارمولک های مهندسی ژنتیک شده جهان متولد شدند

با استفاده از مهندسی ژنتیک ۴ مارمولک به رنگ صورتی روشن در آزمایشگاه متولد شدند. آنها نخستین مارمولک های تغییر ژنتیک یافته جهان هستند. چنین پژوهشی احتمالاً در حوزه درمان انسان کاربردهای بسیار زیادی دارد.