آرشیو روزانه

۱۳۹۸/۰۱/۲۱

مصرف نمک دریا تهدید جدی برای سلامتی

کارشناس تغذیه دانشگاه علوم پزشکی کردستان، گفت: متاسفانه تبلیغات ناآگاهانه و گسترده‌ای در خصوص مصرف نمک دریا به عنوان نمک‌های طبیعی و داشتن خواص درمانی توسط افراد سودجو ارائه شده که تهدیدی جدی برای سلامتی است.

خطر انقراض شمشادهای شمال کشور رفع شد

معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری با بیان اینکه حفظ ذخایر ژنتیک گونه شمشادهای شمال کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار است گفت: با اقدام های مقابله ای شیمیایی، فیزیکی و بیولوژیک، خطر انقراض این گونه برطرف شده است.