هجمه رسانه ملی به مراکز تحقیقاتی و پژوهشی کشور/ آیا دکتر اردکانی اخراج شده است؟

در پی ادعای دکتر اردکانی مبنی بر اخراج از پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک بخاطر انتقاد از محصولات تراریخته و به دنبال آن هجمه رسانه ملی به مراکز تحقیقاتی و پژوهشی کشور، پروفسور محمد رضا زمانی رییس پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، به این ادعای دروغ پاسخ می دهد. 

برگزاری مسابقه زیست فناوری

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بیوتکنولوژی ایران،  به همت انجمن ایمنی زیستی مسابقه زیست فناوری ویژه دانش آموزان برگزار شد. در تاریخ 21 اردیبهشت راس ساعت 14 سوالات مسابقه زیست فناوری دانش آموزی از طریق فضای مجازی در دسترس دانش آموزان قرار گرفت. همچنین کلیه مدیران پژوهش سراهای کشور که علاقمند بودند دانش آموزانشان در این…

“سن در تسنیم”- شماره هفتم/ واکاوی یک گزارش دروغ: اخراج بخاطر نقد محصولات تراریخته(!)

«سن در تسنیم» در این شماره به ادعای اخراج یک استاد دانشگاه بخاطر انتقاد از محصولات تراریخته می پردازد. آیا آقای «متولی زاده اردکانی» از «پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری» اخراج شده است؟ در این شماره پاسخی بر این ادعا خواهیم نوشت و ابعاد مختلف آن را بررسی خواهیم کرد.