آرشیو روزانه

۱۳۹۸/۰۵/۲۸

جلوگیری از انقراض موز با استفاده از فناوری تراریخته

دولت کلمبیا تأیید کرده است قارچی که گیاهان موز را ویران می‌کند، اکنون به آمریکای لاتین رسیده است. هیچ قارچ‌کش یا روش کنترل زیستی موثر در برابر این قارچ وجود ندارد. دانشمندان در دانشگاه فناوری کوئینزلند در استرالیا در حال آزمایش موزهای تراریخته کاوندیش برای مقاومت به این بیماری هستند.