آرشیو روزانه

۱۳۹۸/۰۷/۰۷

دارورسانی با وزیکول های مهندسی شده

میکرو وزیکول‌های مهندسی‌شده می‌توانند به ناقل‌های درمانی کوچکی تبدیل شوند که سلول‌های سرطانی را هدف قرار داده و آن‌ها را از بین می‎‌برند.