آرشیو روزانه

۱۳۹۸/۰۸/۲۹

محیط زیست ایران قربانی توسعه شده‌ است

معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: محیط زیست ایران قربانی توسعه شده‌ است، از این رو در حوزه محیط زیست باید مسائل زیربنایی را از سیاسی کاری جدا کنیم.