آرشیو روزانه

۱۳۹۸/۰۹/۱۲

پیشگیری از بروز معلولیت با روش‌های نوین ژنتیکی

متخصص ژنتیک و عضو تیم تخصصی مرکز درمان ناباروری ابن‌سینا با اشاره به پیشرفت‌های شگفت‌انگیز علم ژنتیک در دو دهۀ اخیر گفت: تا پیش از دو دهه قبل، به نظر می‌رسید که از تکرار بیماری‌ها و معلولیت‌ها در نسل‌های مختلف گریزی نیست و افراد بسیاری با انواع معلولیت‌ ها و پیامدهای آن دست به گریبان بودند اما با پیشرفت علم ژنتیک…