آرشیو روزانه

۱۳۹۸/۰۹/۱۸

خطر وابستگی در سلول درمانی به خاطر غفلت مسئولان/ کم‌کاری وزارت بهداشت در راه‌اندازی بیمارستان رویان/ باید بودجه را به سمت فناوری برد

رئیس سابق پژوهشگاه رویان گفت: اگر هم اکنون برای سلول درمانی تلاش نکنیم در آینده این وابستگی به وجود می آید و ما مجبوریم بیماران را برای روش های نوین پزشکی مثل پزشکی مبتنی بر فرد ، سلول درمانی ، ژن درمانی و نظایر آن را به کشورهای دیگر اعزام کنیم.

استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران: ترس از فناوری، برخی سیاستمداران را دچار عوام زدگی کرده است

استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران با انتقاد از رسانه ای شدن مباحث تخصصی زیست فناوری از سوی برخی افراد و عوام زدگی در این حوزه گفت: ترس از فناوری، برخی سیاستمداران و متولیان امر را نیز دچار عوام زدگی کرده است.