آرشیو روزانه

۱۴۰۰/۰۳/۱۵

دکتر بهزاد قره یاضی رئیس انجمن علمی ایمنی زیستی به دیدار حق شتافت

بسم الله الرحمن الرحیم انا لله و انا الیه راجعون دکتر بهزاد قره یاضی رئیس انجمن علمی ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران و .... مرد شاخص میدان عمل و عرصه جهاد بیوتکنولوژی کشاورزی در صبحگاه پانزده خرداد ۱۴۰۰ آسمانی شد و جان به جان آفرین بخشید و ما را در سوگ اندوهناک و زیر بار مسئولیت گرانبار قرار داد. ایشان در طول…