آرشیو روزانه

۱۳۹۳/۰۲/۲۸

همکاری ایران و چین در حوزه بیوتکنولوژی کشاورزی

تهیه و تنظیم: نغمه عبیری- دکتر بهزاد قره‌یاضی مدیر گروه پژوهش ستاد توسعه زیست فناوری و رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی ایران که به دعوت انستیتوی بیوتکنولوژی ووهان در کشور چین به سر می‌برد مورد استقبال رسمی معاون پردیس و روسا و پژوهشگران واحدهای پژوهشی مختلف از جمله دانشگاه ووهان قرار گرفت. انستیتوی بیوتکنولوژی ووهان یکی از…