آرشیو ماهانه

شهریور ۱۳۹۸

کنگره سبز، ویژگی متمایز این دوره از همایش بیوتکنولوژی

۱۰ تا ۱۲ شهریور ماه سومین همایش بین المللی و یازدهمین همایش ملی بیوتکنولوژی توسط انجمن علمی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران در سالن همایش های رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار می شود. پایگاه اطلاع رسانی بیوتکنولوژی ایران در خصوص اهداف و برنامه های این همایش مصاحبه ای تفصیلی با مهندس صادق شجاعی دبیر اجرایی همایش…

امروز کار علمی جهاد دانشمندان کشور است

رییس انجمن ایمنی زیستی ایران در آستانه سومین همایش بین‎ المللی و یازدهمین همایش ملی بیوتکنولوژی گفت: دستاوردهای پژوهشگران عرصه بیوتکنولوژی کشاورزی آن گونه که شایسته است به منصه ظهور نرسیده است