بایگانی برچسب

مصطفی قانعی

اختراعات جهانی در حوزه زیست‌فناوری رصد می‌شود

دبیر ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی‌وفناوری ریاست‌جمهوری گفت: با توجـه بـه اهمیـت اختراعات، رصد و پایش میزان اختراعات و بررسی روند تغییرات در آنها در ستاد توسعه زیست‌فناوری صورت می‌گیرد.

رئیس ستاد زیست‌فناوری: جلوی تولید داخلی محصولات تراریخته را گرفته‌اند

دکتر قانعی در افتتاحیه اولین کنگره ژنتیک ایران ضمن انتقاد از مخالفت‌ها و کارشکنی‌هایی که در حوزه تولید محصولات تراریخته و سایر محصولات دانش‌بنیان در حوزه‌های زیستی صورت می‌گیرد گفت: ما واردات محصولات تراریخته را داریم اما جلوی تولید داخلی آن را گرفته‌اند.