آرشیو

فیلم کوتاه

محصولات تراریخته، دخالت در خلقت؟

دکتر محمود تولایی، رئیس انجمن علمی ژنتیک کشور فناوری مهندسی ژنتیک و محصولات تراریخته را ابزاری برای بهبود کیفیت زندگی بشر می داند.

هجمه غیر علمی علیه محصولات تراریخته

چرا برخی محققین داخلی که دیروز با صرف بیت المال در اروپا به تحصیل علم بیوتکنولوژی پرداختند امروز به تولید محصول تراریخته در آزمایشگاه بسنده می کنند. هم صدایی مخالفان داخلی تولید ملی محصولات تراریخته با برخی رسانه های معاند مانند BBC با چه هدفی رخ داده است؟

چه کشورهایی در چه سطحی محصولات تراریخته را کشت می کنند؟

یکی از دلایل تهدید امنیت غذایی کشور بی توجهی به فناوریهای زیستی از جمله تولید ملی محصولات تراریخته است. دکتر محبوبه جعفرزاده، متخصص ژنتیک مولکولی و فیزیولوژیست گیاهی، با تشریح وضعیت سطح زیر کشت و تولید محصولات تراریخته از اهمیت آن در تامین امنیت غذایی می گوید.

دروغ فاحش دکتر میرسیدی در مورد محصولات تراریخته

خانم میرسیدی با چه هدفی در رسانه ملی، اطلاعات اشتباه و ضد و نقیض در مورد گیاهان تراریخته ارائه می کند؟! وی در حالی مصرف محصولات تراریخته را در برخی کشورها همچون چین و ژاپن ممنوع می‌داند که این کشورها بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان محصولات تراریخته بوده و اساسا این محصولات در هیچ کشوری ممنوع نیست. توضیحات دکتر سلمانیان…