آرشیو روزانه

۱۳۸۹/۰۶/۲۱

تاسیس اتحادیه انجمن های علوم زیستی

 اولین جلسه تاسیس اتحادیه انجمن های علوم زیستی به همت انجمن ژنتیک ایران و با حضور روسا و برخی اعضای هیئت مدیره انجمن‌های ایمنی زیستی، بیوتکنولوژی، زیست‌شناسی، زراعت و اصلاح نباتات، پروتئومیکس، بیوشیمی بیوفیزیک و گیاهپزشکی برگزار شد. جلسه توسط آقای دکتر جلالی رئیس انجمن ژنتیک آغاز شد. این جلسه بعد از صرف افطار و شام در…