آرشیو روزانه

۱۳۸۹/۱۱/۱۲

دکتر محمّد علی ملبوبی رئیس انجمن بیوتکنولوژی ایران: در زمینه بیوتکنولوژی متخصصان به طور عمده به جنبه های علمی و تکنیکی اهمیت میدهند ولی در مواردی که به محصولات غذایی مربوط میشود مسائل دینی و شرعی هم باید مورد توجه قرار بگیرند.

خوب است که در سطح ملی در سمینارهایی مربوط به اخلاق زیستی و یا در همایش ایمنی زیستی که قرار است خرداد ماه برگزار شود یکی از موضوعات هم به این مبحث اختصاص پیدا کند تا اگر سؤالی وجود دارد در آنجا به آن پاسخ داده شود.

دکتر قره یاضی رئیس انجمن ایمنی زیستی ایران: برای ملل مسلمان ضرورت دارد که از فناوری مهندسی ژنتیک بهترین بهره برداری را کنند.

برای ملل مسلمان ضرورت دارد که از فناوری مهندسی ژنتیک بهترین بهره برداری را کنند وطبق بررسیهای به عمل آمده به وسیله متخصصان و علمای دین یک هم آوایی و همراهی بین دین مبین اسلام و استفاده از مهندسی ژنتیک وجود دارد و دستیابی به این فناوری یک واجب کفایی است و باید با اطلاعرسانی صحیح به جامعه از رواج اطلاعات نادرست که بر…