آرشیو روزانه

۱۳۸۹/۱۱/۱۷

دومین کنگره اخلاق زیستی با تاکید بر معنویت٬ اخلاق و اعتقاد به خلقت صبح دیروز در پژوهشگاه نیرو رسما افتتاح شد.

دکتر سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اولین سخنران این کنگره بود. ایشان بر معرفی مبانی اسلام در مبحث اخلاق زیستی تاکید کرده و افزودند ادیان ابراهیمی و بویژه اسلام بیشترین اهمیت را در توسعه اخلاق دارند و قطعا باید در مسائل زیستی به مباحث اخلاقی توجه کرد.