آرشیو روزانه

۱۳۹۰/۰۱/۰۵

آخرین مهلت دریافت تقاضا برای انتخاب محقق برجسته پنبه سال 2011

در سه سال اخیر ;کمیته مشاوره بین‌المللی پنبه ((ICAC به طور سالیانه اقدام به شناسایی بهترین پژوهشگر پنبه کرده است. این کمیته در سال 2009 دکتر Keshav R. Kranthi را از کشور هند و بعد از آن در سال 2010 دکتر Freddie M. Bourland را از دانشگاه آرکانزاس آمریکا به عنوان پژوهشگران برتر پنبه معرفی کرد.