آرشیو روزانه

۱۳۹۰/۰۱/۲۹

انتخاب کشاورزان و تولیدکنندگان پیشتاز و نمونه در عرصه استفاده از مهندسی ژنتیک و اجرای تمهیدات ایمنی زیستی

انجمن ایمنی زیستی و مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی ایران در نظر دارد طی مراسمی در حاشیه افتتاح رسمی این مرکز و افتتاحیه سومین همایش ملی ایمنی زیستی و مهندسی ژنتیک٬ به نحو شایسته‌ای از کشاورزان و تولیدکنندگان محصولات تراریخته و فرآورده‌های نوترکیب دارویی و کشاورزی تقدیر به عمل آورد.

انتخاب خبرنگاران نمونه در عرصه اطلاع رسانی در حوزه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی

انجمن ایمنی زیستی و مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی ایران در نظر دارد طی مراسمی در حاشیه افتتاح رسمی این مرکز و افتتاحیه سومین همایش ملی ایمنی زیستی و مهندسی ژنتیک٬ به نحو شایسته‌ای از خبرنگاران و رسانه‌های خبری برای انعکاس مطالب علمی در زمینه مهندسی ژنتیک٬ محصولات تراریخته و ایمنی زیستی تقدیر به عمل آورد.