آرشیو ماهانه

فروردین ۱۳۹۰

پیام نوروزی رئیس انجمن ایمنی زیستی ایران

یا مقلب القلوب والابصار، یا مدبر اللیل و النهار، یا محول الحول والاحوال، حول حالنا الی احسن الحال همکاران عزیز و گرانقدر، اعضای محترم انجمن ایمنی زیستی

آخرین مهلت دریافت تقاضا برای انتخاب محقق برجسته پنبه سال 2011

در سه سال اخیر ;کمیته مشاوره بین‌المللی پنبه ((ICAC به طور سالیانه اقدام به شناسایی بهترین پژوهشگر پنبه کرده است. این کمیته در سال 2009 دکتر Keshav R. Kranthi را از کشور هند و بعد از آن در سال 2010 دکتر Freddie M. Bourland را از دانشگاه آرکانزاس آمریکا به عنوان پژوهشگران برتر پنبه معرفی کرد.