آرشیو روزانه

۱۳۹۰/۰۲/۱۸

محقق برجسته پنبه سال 2011 انتخاب شد

هرساله کمیته مشاوره بین‌المللی پنبه (ICAC) محقق برجسته پنبه را با اعطای مدرک رسمی و جایزه 1,000 دلاری انتخاب می‌کند. در هر سال در بازه زمانی اول فوریه تا 31 مارچ فراخوانی برای ارسال مدارک فرستاده می‌شود.