آرشیو روزانه

۱۳۹۰/۰۲/۲۰

محصولات تراریخته کاملاسالم هستند

به گزارش روزنامه جام جم، دكتر بهزاد قره ياضي، دبير علمي سومين همايش ملي ايمني زيستي و مهندسي ژنتيك، شايد اولين دانشمند ايراني باشد كه توانسته پيش از تجاري سازي هر نوع محصول تراريخته‌اي در جهان با استفاده از فناوري مهندسي ژنتيك، برنجي را ارائه كند كه بدون نياز به مصرف سموم خطرناك شيميايي مي‌تواند كشت شود.