آرشیو روزانه

۱۳۹۰/۰۲/۲۶

همکاری سازمان اکو و انجمن‌های علمی کشور‌

اولین نشست مشترک رئیس و مسئولان اکو با رئیس کمیسیون انجمن‌های علمی (دکتر براری) و رئیسان تعدادی از انجمن‌ها علمی منتخب کشور صبح امروز در محل موسسه فرهنگی اکو برگزار شد.