آرشیو روزانه

۱۳۹۰/۰۳/۱۵

گزارشی از تعداد مقالات ارائه شده در سومین همایش ملی ایمنی زیستی و مهندسی ژنتیک

دبیر علمی سومین همایش ملی ایمنی زیستی در مصاحبه اختصاصی با مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی ایران در حالیکه کمتر از 10 روز به شروع سومین همایش ملی ایمنی زیستی و مهندسی ژنتیک مانده است٬اعلام کرد: "خوشبختانه ما در این همایش شاهد ارائه قریب به 300 مقاله علمی هستیم که سه روز کامل را پوشش خواهد داد.....