آرشیو روزانه

۱۳۹۰/۰۵/۰۳

دولت کنیا مصمم است تا استفاده از محصولات تراریخته یا تغییریافته ژنتیک (GMOs) را در میان مردم ترویج کند/ هیأت دولت کنیا واردات ذرت تراریخته را تصویب کرد.

وزیر کشاورزی کنیا روز سه‌شنبه (مورخ 19 جولای) اعلام کرد که موسسات عمومی برای آموزش کشاورزان در خصوص مزایای مهندسی ژنتیک با یکدیگر همکاری می‌کنند. این مؤسسات شامل دانشگاه‌ها٬ مؤسسه تحقیقات کشاورزی کنیا٬ سرویس بازرسی سلامت گیاهان و نهادهای تحقیقاتی تک محصول هستند.