آرشیو روزانه

۱۳۹۰/۰۵/۱۳

کاهش مسمومیت ناشی از استفاده از آفت‌کش‌های شیمیایی در بین پنبه کاران در پی کاشت پنبه تراریخته

کاشت پنبه تراریخته از وقوع مسمومیت شدید ناشی از استفاده از آفت‌کش‌های شیمیایی در میان کشاورزان پنبه‌کار٬ جلوگیری کرده است. این نتایج توسط Shahzad Kouser و Matin Qaim در مقاله‌ای در مورد اثرات پنبه تراریخته بر روی مسمومیت ناشی از آفت‌کش‌ها در کشاورزان٬ ارائه شده است.