آرشیو روزانه

۱۳۹۰/۰۵/۱۴

راه اندازی نشریه علمی پژوهشی (Journal of Plant genetic Engineering)

اولین جلسه هیئت تحریریه نشریه علمی پژوهشی انگلیسی زبانJournal of Plant genetic Engineeringدر دانشگاه کشاورزی ساری برگزار شد. در این جلسه که با حضور دکتر قربانعلی نعمت‌زاده رئیس دانشگاه ساری و دکتر بهزاد قره‌یاضی رئیس انجمن ایمنی زیستی برگزار شد، جمعی از پیش‌کسوتان بیوتکنولوژی کشور مانند ...