آرشیو روزانه

۱۳۹۰/۱۰/۰۴

شناسایی پروتئین درمانی در شیر حیوانات تراریخته

محمد حسین یادگاری در حاشیه مراسم تودیع و معارفه سرپرست جهاد دانشگاهی منطقه لرستان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در بحث حیوانات "تراریخته" که قرار بود از شیر این حیوانات برای درمان بعضی از بیماری‌ها استفاده شود، پروتئین درمانی این شیر در پژوهشگاه رویان شناسایی شده...