آرشیو روزانه

۱۳۹۰/۱۱/۱۸

چین: 1200؛ ایران: صفر!

چین در مدت سه سال بیش از 1200 مجوز محصولات تراریخته صادر کرده؛ ایران طی هفت سال صفر! عصر روز دوشنبه 17 بهمن ماه نشست تخصصی مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی در ایران و چین با سخنرانی دکتر شو که ...