آرشیو روزانه

۱۳۹۰/۱۲/۰۶

در راستای تولید انسولین نوترکیب سیب زمینی تراریخته حاوی ژن پروانسولین انسانی در کشور تولید شد.

به گزارش سرويس پژوهشي ايسنا، کيميا کاشاني، کارشناس ارشد اصلاح نباتات و بيوتکنولوژي دانشگاه تربيت مدرس كه در اين پژوهش با راهنمايي دکتر مختار جلالي و مشاوره دکتر احمد معيني به بررسي ارگانوژنز نابه جا در گياه سيب‌زميني و امكان‌سنجي انتقال ژن پروانسولين انساني به آن پرداخته اظهار كرد...

رییس کانون پنبه و گیاهان لیفی خبر داد: تولید انبوه «پنبه تراریخته» مقاوم به آفت در آینده نزدیک

رييس كانون هماهنگي دانش و صنعت پنبه و گياهان ليفي از توليد پنبه تراريخته مقاوم به بيماري و انواع علف‌كش در كشور با همكاري موسسه تحقيقات پنبه، پژوهشكده بيوتكنولوژي كشاورزي و موسسه تحقيقات آفات بيماري‌هاي گياهي خبر داد.