آرشیو روزانه

۱۳۹۱/۰۱/۲۷

غیبت وزرا در جلسه شورای عالی ایمنی زیستی

خبرگزاري موج (۲۶ فروردين ۱۳۹۱ )- رييس انجمن ايمني زيستي گفت: هفته گذشته در حالي جلسه شوراي عالي ايمني زيستي تشکيل شد که وزراي مربوطه در اين نشست غايب بودند.