آرشیو روزانه

۱۳۹۱/۰۲/۱۵

مهندسی سلول‌های بنیادین و مقابله با HIV در موش زنده

پیش از این پژوهشگران ثابت کرده بودند که سلول‌های بنیادین انسانی با استفاده از مهندسی ژنتیک می‌توانند به سلول‌های مقابله‌گر با HIV تبدیل شوند٬ تیمی از محققان UCLA اکنون ثابت کرده‌اند که این سلول‌ها می‌توانند...