دومین میکروارگانیسم آرکی ایرانی توسط مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران شناسایی و ثبت شد.

محققان مركز ملي ذخاير ژنتيكي و زيستي ايران موفق به كشف، شناسايي و نام‌گذاري دومين آركي بومي كشور شدند. به گزارش روابط عمومي مركز دكتر سيد ابوالحسن شاهزاده فاضلي، رييس مركز ...

افتتاحیه کنگره ژنتیک: دو روز دیگر

تهیه و تنظیم: امیرحسین فرتاش - کمتر از دو روز به شروع دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران یکی از بزرگترین رویدادها در زمینه ژنتیک باقی است. مراسم افتتاحيه اين كنگره با حضور ...