آرشیو روزانه

۱۳۹۱/۰۳/۰۳

انتخابات هیئت مدیره انجمن ژنتیک

در پایان روز اول دوازدهمین کنگره ژنتیک مجمع عمومی انجمن ژنتیک برگزار شد. نوبت دوم انتخابات هیئت مدیره این انجمن هم با شرکت جمع کثیری از اساتید و اعضا برگزار شد. در پایان رای‌گیری که با حضور ...