آرشیو روزانه

۱۳۹۱/۰۳/۰۷

معاون اول رئیس جمهور: موانع پیش‌روی بیوتکنولوژی و محصولات تراریخته برداشته می‌شود

اعضای هیئت مدیره انجمن ایمنی زیستی و جمعی از پیشکسوتان مهندسی ژنتیک کشور با حضور رئیس انجمن ایمنی زیستی، رئیس انجمن بیوتکنولوژی، نایب رئیس انجمن بیوتکنولوژی و نایب رئیس انجمن ژنتیک در دفتر معاون اول رئیس جمهور با آقای محمدرضا رحیمی ملاقات داشتند. در این جلسه ...