آرشیو روزانه

۱۳۹۱/۰۴/۰۳

نیچر منتشر کرد: محصولات تراریخته، دوستدار محیط زیست

تهیه و تنظیم: بنفشه درویش‌روحانی- طبق پژوهش‌های انجام شده توسط دانشمندان چینی که مقاله آن‌ها در شماره 13 ژوئن سال جاری در مجله علمی نیچر منتشر شده است طی 16 سال گذشته سطح زیر کشت وسیع پنبه تراریخته‌ مقاوم به آفت سبب از بین رفتن ...