آرشیو روزانه

۱۳۹۱/۰۵/۰۹

کنکاش و بررسی برای انتخاب برنج سالم

ترجمه:امیرحسین فرتاش- با توجه به گزارش‌هایی که در مورد رابطه بین مصرف برنج و ابتلا به دیابت منتشر شده است و نیز با توجه به یافته‌های دانشمندان در مورد شاخص قندی ( GI) برنج که از یک رقم نسبت به رقم دیگر بسیار متفاوت است، مصرف کنندگان برنج در مورد اینکه آیا برنج ...